NYE GILDEBRØDRE 2003

Herunder kan ses hvilke Gildebrødre der blev optaget som Gildebrødre
af Fyens Torskelaug af 2000 ved Torskegildet 2003.

Kurt Christiansen  –  Micro Matic
Jørgen Eriksen  –  Albani Bryggerierne

Vi har desværre ingen personlige billeder fra dette Torskegilde.

MAKS

Iht. forordningerne er der
fastsat et maks på 90
Gildebrødre på den
fornemme invitations liste.

Indstilling af nye gildebrødre
behandles hurtigst muligt af
Oldermandsskabet.

Nye gildebrødre skal enten
være ansat i et Fynsk Firma,
eller være bosat på Fyn.

*I særlige tilfælde kan der
dispenseres midlertidigt, for
at denne regel opfyldes*