NYE GILDEBRØDRE 2009

Herunder ses hvilke Gildebrødre der blev optaget som Gildebrødre
af Fyens Torskelaug af 2000 ved Torskegildet 2009.

Peder Jørgensen – Discover Systems
Ole Schmidt – Dansk Revision Odense, Hunderup
Lars Bjørk – Thobo-Carlsen & Partnere
Michael Hein Knudsen – CME El-service
Henrik Lehmann Andersen – Odense ZOO
Steen Jørgensen – Bonnesen & Tverskov
Henrik Elmkvist – Tasso A/S
Claus Tolstrup – Ajour Advokater
Søren “Banjo” Rasmussen – SandhusGrillen
Michael Knudsen – Exerzice Fitnesscenter A/S

Vi har desværre ingen personlige billeder fra dette Torskegilde.

MAKS

Iht. forordningerne er der
fastsat et maks på 90
Gildebrødre på den
fornemme invitations liste.

Indstilling af nye gildebrødre
behandles hurtigst muligt af
Oldermandsskabet.

Nye gildebrødre skal enten
være ansat i et Fynsk Firma,
eller være bosat på Fyn.

*I særlige tilfælde kan der
dispenseres midlertidigt, for
at denne regel opfyldes*

© Copyright - Fyens Torskelaug