NYE GILDEBRØDRE 2016

Herunder ses hvilke Gildebrødre der blev optaget som Gildebrødre
af Fyens Torskelaug af 2000 ved Torskegildet 2016.

Brian Lauridsen  –  Tøjsbo
Glenn Due  –  Plus Pension
Johnny Poulsen  –  Ryslinge Tagdækning
Steffen Skøtt  –  Nordea
Per Therkelsen  –  Deloitte
Tommy Schultz Puck  –  Dansk Erhvervsfinansiering
Rene Hansen  –  ACO Engineering
Søren Farm  –  Profied

Ses de nye Gildebrødre i galleriet herunder.

MAKS

Iht. forordningerne er der
fastsat et maks på 90
Gildebrødre på den
fornemme invitations liste.

Indstilling af nye gildebrødre
behandles hurtigst muligt af
Oldermandsskabet.

Nye gildebrødre skal enten
være ansat i et Fynsk Firma,
eller være bosat på Fyn.

*I særlige tilfælde kan der
dispenseres midlertidigt, for
at denne regel opfyldes*

© Copyright - Fyens Torskelaug