ÅRETS GÆST 2009

Asger Honoré
Skribent

Se Årets Gæst 2009 i galleriet herunder.

INFO

Asger Honoré var
inviteret som Årets Gæst
med det ønske om at han
ville lave et referat af hvad
der skete til Laugets 10 års
jubilæums gilde.
Desværre er det aldrig
lykkedes os at få
fremsendt dette referat.

Desværre for lauget, blev
Gildet aldrig det gilde
det skulle have været,
da nogle af gildebrødrene
ville gøre lauget til en forening
der skulle samle penge ind
og støtte humanitære
organisationer.

Oldermandsskabet gjorde
opmærksom på at lauget
alene er en fest organisation,
som ønsker at gildebrødrene
får nogle fornøjelige timer
sammen krydret med
vores traditionsrige
sommerfest.

© Copyright - Fyens Torskelaug