NYE GILDEBRØDRE 2013

Herunder ses hvilke Gildebrødre der blev optaget som Gildebrødre
af Fyens Torskelaug af 2000 ved Torskegildet 2013.

Martin Stokholm – On the Spot
Nils-Peter Holm – Holm Begravelser
Henrik Boysen – Privat
Lars Thomsen – Bravida
Claus Brandt – Tømrerfirmaet BH
Jacob Høffner – Beauty Angel Danmark
Arne Olsen – Option Plus
Bo Jørgensen – Dan Van
Niels Nyboe – Tøystrup Kursus & Konference
Steen Sørensen – Gardiline
Anders Trans Sørensen – Redweb
Morten Rasmussen – EP Banko
Anders Flou – Deloitte

Tobias Dyhr Gammelgaard  –  Ny Opvarter til at hjælpe Bo Andersen, Skaffer

Ses de nye Gildebrødre i galleriet herunder.

MAKS

Iht. forordningerne er der
fastsat et maks på 90
Gildebrødre på den
fornemme invitations liste.

Indstilling af nye gildebrødre
behandles hurtigst muligt af
Oldermandsskabet.

Nye gildebrødre skal enten
være ansat i et Fynsk Firma,
eller være bosat på Fyn.

*I særlige tilfælde kan der
dispenseres midlertidigt, for
at denne regel opfyldes*

© Copyright - Fyens Torskelaug