NYE GILDEBRØDRE 2020

Herunder ses hvilke Gildebrødre der blev optaget som Gildebrødre
af Fyens Torskelaug af 2000 ved Torskegildet 2020.

Jacques D. Møller  –  JDM
Kasper Pedersen  –  V-R Gruppen
Peter Axel Nielsen  –  Axel og Borre
Kristian Knudsen  –  Nybolig Odense Palle Jensen
Henrik Svane  –  HOME Erhverv
Carsten Hilmar Jørgensen  –  Daugård
Karsten Kjærulff  –  Kjaerulff.tv

Ses de nye Gildebrødre i galleriet herunder.

MAKS

Iht. forordningerne er der
fastsat et maks på 90
Gildebrødre på den
fornemme invitations liste.

Indstilling af nye gildebrødre
behandles hurtigst muligt af
Oldermandsskabet.

Nye gildebrødre skal enten
være ansat i et Fynsk Firma,
eller være bosat på Fyn.

*I særlige tilfælde kan der
dispenseres midlertidigt, for
at denne regel opfyldes*