RESTANCE

Gildebrødre der ved årsafslutningen er i restance overfor
Fyens Torskelaug af 2000, vil modtage en sidste reminder.

Hvis restancen derefter ikke bliver indbetalt rettidigt, vil
Gildebroderen miste sin plads på invitations listen.

Hvis Gildebroderen på et senere tidspunkt, igen ønsker at blive
en del af Fyens Torskelaug af 2000, skal gildebroderen først og
fremmest få sin restance betalt, før en indmeldelse igen kan
komme på tale.

Fyens Torskelaug af 2000 har regnskabsår fra d. 1. november  –  31. oktober.

© Copyright - Fyens Torskelaug