TORSKEGILDET 30. JANUAR 2009

Se deltagerne her

Se de deltagende Gildebrødre i galleriet herunder.

DELTAGER LISTEN

På deltagerlisten kan der
følges med i hvilke nye
gildebrødre der bliver
en del af torskelauget
ved førstkommende
Torskegilde.

Se Deltager listen her