TORSKEGILDET 30. JANUAR 2009

Se deltagerne her

Se de deltagende Gildebrødre i galleriet herunder.

DELTAGER LISTEN

På deltagerlisten kan der
følges med i hvilke nye
gildebrødre der bliver
en del af torskelauget
ved førstkommende
Torskegilde.

Se Deltager listen her

Fyens Torskelaug af 2000

Stiftet d. 8. februar 2000 af
Den Diktatoriske Oldermand
Peter Nygaard